forex trading logo

 


 

Past Presidents

Past Captains

Mr. Vishnu Sahay

1950-53

Gen. Maharaj Rajendra Singh Ji

1954

Mr. A.D. Pandit

1955-56

Gen. K.S. Thimayya

1957-58

Mr. Dharma Vira

1959-60

Mr. I.S. Malik

1961-62

Dr. Bharat Ram

1963-64

Mr. N.N. Wanchoo

1965-66

Mr. H.S. Malik

1967-68

Dr. Bharat Ram

1969-70

Chief Justice S.M. Sikri

1971-72

Mr. Dharma Vira

1973-74

Mr. M.G. Kaul

1975-76

Mr. D.R. Kohli

1977-78

Gen. O.P. Malhotra

1979-80

Mr. R.C. Durant

1981-82

Air Chief Marshal Arjan Singh

1983-84

Mr. K. Shankaran Nair

1985

Mr. Romesh Bhandari

1986-87

Maj. Gen. Virendra Singh

1988-89

Chief Justice K.N. Singh

1990-91

Air Chief Marshal O.P. Mehra

1992-93

Mr. R.K Bhargava

1994

Mr. Ashwini Kumar

1995

Mr. Ajit N. Haksar

1996

Dr. Som Datt

1997-98

Mr. Bikram Singh

1999-2000

Mr. Kapil Bhatia

2001

Mr. Rajeev Puri

2002

Chief Justice (Retd) B.N. Kirpal

2003-04

Vice Adml. Kailash Kohli (Retd.)

2005

Mr. Ajay Dua

2006

Mr. Kapil Bhatia

2007

Mr. Shyam Sunder Dugal

2008-09

Mr. Man Mohan Singh

2010-12

Mr. I.V.S. Juneja 2013-14
Mr. Rajesh Dhingra 2014-16
Mr. Siddharth Shriram 2016-17


Dr. Bharat Ram

1950

Maj. Gen. J.H. Wilkinson

1951-52

Mr. J.S. Sethi

1953

Mr. I.S. Malik

1954-55

Dr. Bharat Ram

1956

Mr. C.L. Clark

1957

Mr. H.S. Malik

1958-59

Mr. P.L. Mehta

1960-61

Mr. Karnail Singh

1962

Maj. Gen. Virendra Singh

1963-64

Maj. Gen. K.C. Khanna

1965-66

Mr. P.L. Mehta

1967-68

Maj. P.G. Sethi

1969-70

Mr. R.C. Durant

1971-72

Mr. H.C. Misra

1973

Dr. Bharat Ram

1974-75

Mr. P.G. Sethi

1976-77

Mr. Bikram Singh

1978-79

Mr. Ashwini Kumar

1980-81

Dr. Bharat Ram

1982

Mr. D.R. Vadera

1983-84

Mr. O.P. Malhotra

1985-86

Mr. Baldev Sawhney

1987-88

Mr. Man Mohan Singh

1989-90

Mr. Shyam S. Dugal

1991-92

Mr. Dilbagh Singh

1993-94

Mr. Ujval Sagar Suri

1995

Mr. Ramesh R. Kohli

1996-97

Mr. Rajeev Puri

1997-98

Mr. Man Mohan Singh

1999

Mr. Rajesh Dhingra

2000

Mr. Ashok S. Malik

2001

Mr. Vineet Virmani

2002-03

Mr. Vinod K Wazir

2003

Mr. Manjit Singh

2004-05

Mr. C. Chaudhri

2006-07

Mr. Sanjiv Talwar

2008-09

Mr. Vijay Dhawan

2010-12

Mr. Kapil Channa 2013-14
Mr. Raj Khosla 2014-16

 

 


The Delhi Golf Club. All Rights Reserved. Site Developed by Datamine Solution